Lĩnh vực áp dụng phục vụ nhà xưởng, kết cấu nâng hạ, bàn thao tác